Εργαστήριο Διαγνωστικής

Χώρος εξοπλισμένος με μικροσκόπια, στερεοσκόπια, φωτογραφικές μηχανές και εργαστηριακό βοηθητικό εξοπλισμό εξέτασης, παρατήρησης και ανάλυσης. Ο επισκέπτης μπορεί να φέρει το κλαδάκι, το φύλλο ή την ρίζα του φυτού που ασθενεί και να έχει αμέσως την διάγνωση και τον τρόπο αντιμετώπισης και θεραπείας που θα του υποδείξει ο υπεύθυνος γεωπόνος. Μπορούν επίσης να γίνουν μετρήσεις και αναλύσεις εδάφους και νερού.
Η απλή μακροσκοπική εξέταση και συμβουλή είναι δωρεάν.
Η εξέταση και διάγνωση μετά από εργαστηριακή καλλιέργεια είναι με παροχή υπηρεσιών.
Η παρακολούθηση της υγείας ενός κήπου είναι με μηνιαία ή ετήσια παροχή υπηρεσιών.
Οι αναλύσεις εδάφους και νερού κοστολογούνται από το τι είναι απαιτούμενο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου